Είχαμε την τιμή να δώσουμε συνέντευξη στη StarterStory και να δείξουμε την ιστορία μας, την ιστορία της LV8!

Η StarterStory είναι μια πλατφόρμα με πάνω από 100 χιλιάδες μοναδικούς επισκέπτες τον μήνα.

Η Starter Story παίρνει συνέντευξη από επιτυχημένους επιχειρηματίες και μοιράζεται τις ιστορίες πίσω από τις επιχειρήσεις τους.

Σε κάθε συνέντευξη, ρωτάνε πώς ξεκίνησαν, πώς μεγάλωσαν και πώς διευθύνουν την επιχείρησή τους σήμερα.

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα σχετικά με την LV8 εδώ ->

https://www.starterstory.com/how-to-start-a-digital-marketing-and-consulting-business


English

We had the honor to give an interview to StarterStory and show the story of LV8!

StarterStory is a platform with over 100 thousand unique visitors per month.

Starter Story interviews successful entrepreneurs and shares the stories behind their businesses.

In each interview, they ask how they got started, how they grew up and how they run their business today.

You can learn more about the LV8 here -> https://www.starterstory.com/how-to-start-a-digital-marketing-and-consulting-business

LV8-SIGNATURE-B