Πλατεία Λαού 6, Λαμία

Ποια είναι η διαφορά μεταξύ του ποσοστού εγκατάλειψης (bounce rate) και του ποσοστού εξόδου (exit rate) στο Google Aanalytics;

SEO, Technology 0

Leave a Reply